Portal

Certificeringen

Dataplace heeft certificeringen hoog staan

ISO certificering
Contact

Wilt u meer weten over onze certificeringen?

We helpen u graag verder.

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen voorzien van service en advies, zijn onze datacenters continu onderhevig aan onderhoud, verbetering en (her)certificering. De behaalde certificaten tonen aan dat wij aan de internationale normen en eisen omtrent beveiliging, kwaliteit en duurzaamheid voldoen.

Huidige certificeringen van Dataplace

Hieronder leest u aan welke certificeringen Dataplace op dit moment voldoet:

Informatie beveiligingsmanagement - ISO 27001

ISO 27001 is dé standaard als het gaat om de betrouwbaarheid en veiligheid van IT-processen in een datacenter. Deze certificering specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Dit alles binnen een kader van de algemene zakelijke ondernemingsrisico's. Het certificaat verzekert u als klant ervan dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de data gewaarborgd zijn.

Toegangsbeveiliging - NCP BORG klasse 4

Onze datacenters zijn BORG klasse 4 beveiligd. Dit is de hoogst haalbare norm in Nederland voor een normaal bedrijfspand. Niet alleen de elektronische, maar ook de bouwkundige beveiliging, zoals deuren, hekken en sloten, voldoen binnen ons datacenter aan de hoogste normen. Van een “power fence” en verzwaarde toegangshekken tot aan onze 50 CCTV camera’s, circle locks en biometrische beveiliging bestaat de totale beveiligingsschil van Dataplace standaard uit minimaal vijf lagen, tot aan het eigen rack.

Kwaliteitsmanagement - ISO 9001

ISO 9001 is wereldwijd de norm voor het bewaken en beheren van de kwaliteit binnen de activiteiten van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is belangrijk voor ons algehele kwaliteitsbeleid. De nadruk hierbij ligt op de kwaliteitszorg en de continue verbetering en optimalisering hiervan en de daaruit voortkomende klanttevredenheid.

Milieumanagement - ISO 14001

Duurzaamheid, het milieu en energiebesparing zijn belangrijke pijlers binnen onze werkwijze en dienstverlening. ISO14001 is de standaard voor een goed milieumanagementsysteem; het zorgt voor een goede beheersing en vermindering van de milieueffecten van onze bedrijfsvoering. Zo wordt er gestreefd naar een continue verbetering van de milieuprestaties en het efficiënt gebruik van grondstoffen en energie.

Energiemanagement - ISO 50001

Als aanvulling op ons duurzame beleid, is het ISO 50001 certificaat behaald. Dit is dé standaard voor een goed energiemanagementsysteem. De getroffen maatregelen in onze datacenters zorgen ervoor dat het energieverbruik en de energiekosten verlaagd worden. Wij streven continu naar verbetering van onze energieprestaties.

Standaard voor uitbesteding - ISAE 3402 type 2

De ISAE 3402 type 2 certificering is de internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding. In aanbestedingstrajecten wordt vaak een ISAE 3402-certificering als vereiste gesteld. Hiermee kunnen onze klanten aantonen aan hun IT auditors dat onze dienstverlening veilig en goed geregeld is. U kunt het certificaat opvragen bij uw accountmanager.

Bedrijfscontinuïteit - ISO 22301

Naast certificering voor diverse andere ISO normen, voldoet ons managementsysteem ook aan ISO22301, de internationale norm voor bedrijfscontinuïteit. Doel van deze certificering is om alle (kritieke) bedrijfsactiviteiten en daarvoor benodigde middelen (infrastructuur, leveranciers, medewerkers) te identificeren teneinde het risico op uitval van (één van) deze activiteiten te minimaliseren wanneer verstoringen zich voordoen. Dit gaat niet alleen over het verlenen van onze diensten aan klanten extern, maar ook om het zo veel mogelijk garanderen van continuïteit van ondersteunende processen. Het is voor ons zaak om de continuïteit van ons bedrijf, en dus ook die van u, te kunnen blijven garanderen.

Wilt u meer weten over onze certificeringen?

We helpen u graag verder.