Portal

Service Level Agreement

Als klant stelt u hoge eisen aan onze apparatuur, systemen, infrastructuur en dienstverlening. Dat doen wij zelf ook.

contract

Service Level Agreement (SLA)

We beloven u niet alleen dat we uw IT-omgeving 24/7 draaiende houden, maar maken hier ook graag duidelijke afspraken over. En die komen we altijd na; één van de redenen waarom onze klanten trouw aan ons zijn. De afspraken die we met u maken omtrent onze dienstverlening, leggen we vast in een Service Level Agreement. Want heldere, ondubbelzinnige afspraken – dat is wat u wenst bij de outhousing van uw servers. Met een gedetailleerde Service Level Agreement creëren we duidelijkheid en vertrouwen. Geen grijs gebied. Geen twijfels.

Inhoud van de Service Level Agreement

In een Service Level Agreement (SLA) omschrijven we gedetailleerd de gemaakte afspraken omtrent onze dienstverlening. Duidelijke afspraken, waarbij dubbele interpretatie uitgesloten is. Zodat iedereen weet wat er van elkaar verwacht mag worden. En welke acties er worden ondernomen, in elke denkbare situatie. Ook is de SLA de uitgelezen plek om maatwerk en de daarbij behorende afspraken vast te leggen. In onze SLA overeenkomst staan onder andere de onderstaande onderwerpen beschreven:

Dienstbeschrijvingen

Een uiteenzetting van de werkzaamheden en diensten die binnen de scope van de dienstverlening vallen. Alle werkzaamheden en diensten worden hierbij ook ondubbelzinnig
omschreven.

Afbakening van verantwoordelijkheden

Welke verantwoordelijkheden dragen alle betrokken partijen? Wat mag je van elkaar verwachten en wat valt er buiten ieders verantwoordelijkheden?

Prestatieniveaus

Hierin worden de prestatie-eisen beschreven die aan de dienst gesteld worden, zoals de beschikbaarheid, responsetijd, onderhoudsronden, beveiliging en probleemherstel.

Calamiteitenmatrix

Wat zijn de te nemen stappen bij een eventueel voorkomende storing? In een helder overzicht zetten we uiteen welke acties er worden ondernomen en wie waar verantwoordelijk is.

Ondersteuning

Welke ondersteuning mag de klant verwachten van Dataplace? Ook dat omschrijven we nauwkeurig in de SLA overeenkomst.

Bijzondere afspraken

Wij begrijpen dat elke onderneming anders werkt en elke IT-omgeving uniek is. Zijn er afspraken wenselijk die niet standaard opgenomen zijn in de SLA? Dan bespreken we hoe we dit vast kunnen leggen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Meer over het afsluiten van een SLA?

Neem eenvoudig contact op met Dataplace om de mogelijkheden voor het vastleggen van een Service Level Agreement door te nemen.